Zelfbeheerplatform

Bel ons: (010) 303 12 20

beheergoeppagina-4

 

Faciliteer actief burgerschap met een platform voor zelfbeheerprojecten

 

Carolien woont sinds twee jaar in haar nieuwe appartement. Op een steenworp afstand ligt een vervuilde groenstrook waar zij iedere dag tegen aankijkt. Zij had voor haar verhuizing een tuin gehad en het lijkt haar leuk om zelf het verpauperde stukje groen onder handen te nemen om het straatbeeld wat op te vrolijken. Ze neemt vol goede moed contact met het algemene nummer van de gemeente om de mogelijkheden te onderzoeken. Enkele dagen en telefoontjes verder met verschillende personen van de gemeente heeft niemand haar kunnen vertellen hoe zij haar projectje aan kan pakken. Teleurgesteld gooit ze de handdoek in ring.

 

In elke wijk liggen kansen. Een braakliggend terrein, een vervuilde groenstrook of een leeglopend buurthuis. Bewoners barsten van de ideeën om deze plekken om te toveren tot de parels van de buurt. Maar het blijft vaak bij ideeën. Want waar begin je, wie moet je benaderen en hoe kom je aan medestanders?

BRUIS ontwikkelt een website waarop bewoners en organisaties elkaar kunnen vinden. De gemeente en woningcorporaties kunnen openbare ruimten en voorzieningen zoals groenstroken, rotondes en speelplekken beschikbaar stellen ter adoptie of gezamenlijk beheer. Iedereen kan ideeën aanmelden om deze plekken mooier, leuker of beter te maken. Bewoners kunnen een groep vormen die een bepaalde locatie in gebruik neemt. In een oogopslag is op een kaart te zien waar wat gebeurt. En iedereen kan aansluiten en meedoen. De website vormt een uitnodiging naar iedereen die woont en werkt in een bepaald gebied om kwaliteit toe te voegen en het (nog) aantrekkelijker te maken.

Daarnaast kunnen zelfbeheerprojecten ook voor sommige locaties een besparing opleveren. Dit wordt bevestigd door de uitkomst van onze enquête onder 33 ambtenaren van verschillende gemeenten: 64% denkt dat zelfbeheerprojecten een besparing kunnen opleveren voor de gemeente.

 

Actief zelfbeheerlocaties aanbieden

Als gemeente of vastgoedeigenaar stelt u een lijst op van openbare ruimten en voorzieningen (hierna locaties genoemd) die uitgegeven kunnen worden voor zelfbeheer. Per locatie stelt u randvoorwaarden op waarbinnen de locatie in zelfbeheer genomen kan worden. U kunt een periode instellen waarbinnen de locatie voor zelfbeheer uitgegeven wordt. Deze gegevens vormen de inhoud van een digitaal zelfbeheercontract waarmee de initiatiefnemers akkoord dienen te gaan. Eventueel stelt u ook een bijbehorend budget beschikbaar of een beloning voor beheerders. Daarnaast kunt u aangeven welke ondersteuning, middelen en/of kennis u faciliteert.

 

Digitaal contract

Op de website kunnen geïnteresseerden informatie vinden over de locaties. Vervolgens kunnen zij zich opgeven als beheerder. Beheerders die zich inschrijven gaan digitaal akkoord met de door de gemeente gestelde voorwaarden. Vervolgens geven zij aan wat zij willen doen met de locatie. Wanneer er voldoende beheerders zich opgeven voor een locatie – dit is vooraf instelbaar – krijgt een regisseur van de gemeente automatisch een e-mail met contactgegevens wat de beheerders met de locatie willen doen. Als er overeenstemming is over het zelfbeheerproject tussen de gemeente en de beheerders kan het zelfbeheerproject starten en kunnen ook vrijwilligers zich inschrijven.

 

Online én offline

Op alle zelfbeheerlocatie staat een zogenaamde marker. Dit is een bord met informatie en een link naar het zelfbeheerproject op het platform. Door de link te volgen op een smartphone kun je:

 • aanvullende informatie opvragen
 • je inschrijven voor nieuwsberichten over het zelfbeheerproject
 • je inschrijven als vrijwilliger
 • bekijken welke taken er open staan en aangeven welke je zelf hebt uitgevoerd
 • een bericht plaatsen
 • foto’s uploaden
 • het zelfbeheerproject delen via social media als Facebook en Twitter

 

Bewonersinitiatief

Naast de locaties die u als gemeente zelf aanbiedt kan iedereen via de website ook een aanvraag doen om een locatie in zelfbeheer te nemen. Door het invullen van een eenvoudig formulier kunnen initiatiefnemers aangeven wat zij met een bepaalde locatie willen doen. De aanvraag wordt geregistreerd en een regisseur van de gemeente ontvangt een e-mail. Via de website zijn aanvragen eenvoudig af te handelen. Als de regisseur de locatie goedkeurt, wordt deze toegevoegd in het overzicht van zelfbeheer locaties op de website en opengesteld voor vrijwilligers.

 

Zelfbeheergroep

Eén van de doelen van het platform is om netwerken van actieve burgers en organisaties zichtbaar te maken. Elk zelfbeheerproject krijgt automatisch een zelfbeheergroep. Geïnteresseerden kunnen zich aansluiten en op de hoogte blijven van de inspanningen van deze groep. De website biedt de mogelijkheid om eenvoudig met elkaar te communiceren en samen te werken door middel van:

 • nieuwsberichten
 • een forum
 • agenda met afspraken
 • Lijst met taken die vrijwilligers kunnen doen
 • statusupdates (met foto’s)

 

Voordelen voor uw gemeente

 • Verbeter de kwaliteit en het gebruik van openbare ruimten en voorzieningen door de inzet van vrijwilligers
 • Vraag burgers op een aantrekkelijke manier om zich in te zetten voor de gemeente
 • Bied de kans aan ondernemers om zich te profileren als maatschappelijk geëngageerd
 • Eenvoudig en snel digitale contracten aangaan en actualiseren met vrijwilligers
 • Bespaar geld op het beheer van openbare ruimten en voorzieningen

 

BRUIS advies is op zoek naar gemeenten die samen met ons een pilotproject willen starten. Heeft u interesse in een pilot of wilt u meer informatie over het zelfbeheerplatform, neem dan contact met ons op.