Onze klanten

Bel ons: (010) 303 12 20

Onze-klantenOnze klanten aan het woord

 

“KWH organiseert elk jaar een Platform Participatie voor professionals op het gebied van participatie. Martin en Sander van BRUIS advies hebben de deelnemers meegenomen in toepassingen van social media en Crowdfunding. Ze hebben dit op een zeer inspirerende wijze gedaan. De kracht van BRUIS is dat ze ervaring hebben met participatieprojecten en dat ze moderne technieken weten toe te passen. Bij de evaluatie van het platform werd aangegeven dat de deelnemers het leuk vonden om de mogelijkheden op deze manier te verkennen en uitgedaagd zijn om hiervan (meer) gebruikt te maken.”

Auke Dijkstra
Programmamanager Inspiratie & Innovatie
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

“BRUIS advies is een jong en dynamisch bureau. Voor de bewoners van buurtbeheer binnen gemeente Uithoorn hebben zij op toegepaste en eigentijdse wijze een presentatie verzorgd over crowdfunding en het gebruik van social media. De reacties op deze presentatie zijn erg positief en krijgen samen met BRUIS zeker een vervolg in 2014.”

Martin van Bruggen
Programmamanager buurtbeheer
Gemeente Uithoorn

 

“Bruis advies is goed in het analyseren en adviseren van het lokale wijkbeheer. Voor de Gemeente Hellevoetsluis hebben zij een quickscan uitgevoerd met waardevolle input op het gebied van online communicatie en managementtools. Bruis adviseert op een praktische en resultaatgerichte manier hoe netwerkpartners en bewoners anno 2014 actief betrokken kunnen worden bij het verder verbeteren van de buurten. Kortom een fijne en waardevolle samenwerking met nieuwe inzichten die we zeker gaan toepassen binnen het wijkbeheer. ”

Richard Berends
Projectleider Wijkbeheer
Gemeente Hellevoetsluis

“Na een avondje lopen in de buurt was het eindelijk zover; de laatste benodigde Wijkkracht bijdrage cheques waren verzameld, geactiveerd op de website, het plan ingediend. De goedkeuring was er snel en we konden beginnen met de voorbereidingen. Het resultaat: 50 blije gezichtjes bij de zomeractiviteit voor buurtkinderen die niet op vakantie gaan. Omdat we iets meer hadden opgehaald konden we dit doneren aan een andere nog sparende bewoner.”

Jolanda den Engelsman-Verweij
Bestuursadviseur/Fondswerving
Stichting Kennismakelaars
Capelle aan den IJssel

 

“De Wijkkrachtbijdrage leert bewoners dat activiteiten niet uit zichzelf beginnen, maar dat daar (eigen) initiatief voor nodig is. Spontaan hebben mensen cheques opgehaald voor de huurdersvereniging, waarmee we (als bewoners) een legio aan activiteiten konden organiseren. Ik raad u dit systeem van bewonersparticipatie van harte aan!”

Peter Krijt
Bestuurslid Huurdersvereniging “De Vogel”
Capelle aan den IJssel