Wie zijn wij?

Bel ons: (010) 303 12 20

BRUIS

Diverse partijen werken steeds meer samen aan het verbeteren van de buurt, waarbij bewoners een sleutelrol vervullen. Maar hoe bereiken zij elkaar? Hoe vertaal je ideeën naar concrete plannen zoals een herinrichtingsplan of een speeltuin voor buurtkinderen? En hoe organiseer je de samenwerking rond bijvoorbeeld zelfbeheer?

BRUIS Advies geeft innovatieve antwoorden op deze hoe-vragen. Wij zijn gespecialiseerd in online en offline instrumenten en methodieken voor participatie en communicatie. Wij leveren ervaren adviseurs om communicatie- en participatieprocessen vorm te geven en uit te voeren. Wij bieden onze klanten instrumenten en methodieken om belanghebbenden op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier te betrekken bij het maken van plannen en beleid, het uitvoeren van projecten en het activeren van doelgroepen.

We denken dat communicatie en participatie processen laagdrempeliger, efficiënter, transparanter, maar vooral leuker en interactiever kunnen en moeten. Zowel voor professionals als bewoners. Met bestaande en zelfontwikkelde instrumenten ondersteunen wij onze opdrachtgevers, zoals gemeenten en woningcorporaties, om op een eigentijdse manier de interactie aan te gaan met belanghebbenden.

 

Martin van Briemen

Oprichter

Als adviseur heb ik ruim zeven jaar ervaring opgedaan in uiteenlopende participatieprojecten. Van fondsregisseur van het (crowdfund)platform voor bewonersinitiatieven in Capelle aan den IJssel tot projectleider van diverse buurtaanpakken in Hellevoetsluis. Mijn drive: Het vakgebied van de stedelijke ontwikkeling leuker en efficiënter maken door de inzet digitale/ online instrumenten en methodieken.

010 – 303 12 20

06 – 461 921 91

mvbriemen@bruisadvies.nl

Linkedin

Sander Nieuwenhuis

Oprichter

Ik ben een planoloog met een passie voor participatie en techniek. Ik voel me het beste op mijn plek als projectleider binnen complexe projecten met veel bewonersbetrokkenheid.
Met BRUIS wil ik gemeenten en corporaties helpen om bewonersparticipatie naar een hoger plan te tillen en voor alle partijen interessanter en interactiever te maken.

010 – 303 12 20

06 – 246 817 47

snieuwenhuis@bruisadvies.nl

Linkedin

Início

Oprichter

Início is een adviesbureau voor stedelijke vernieuwing en beheer en is één van de drie vennoten binnen BRUIS. Wij werken dus intensief met elkaar samen. Kijk op de website van Início voor meer informatie: www.inicio.nl

010 – 221 00 00

info@inicio.nl

Linkedin

Ons netwerk

Specialisten

Ons netwerk bestaat uit enthousiaste participatiespecialisten. Dat zijn planologen en sociaal geografen, programmeurs, ontwerpers, animators, kunstenaars, muzikanten en acteurs. Onze klanten en partners zijn partijen die net als wij vorm geven aan de transformatie naar een Doe-democratie.