Ontwikkeling

Bel ons: (010) 303 12 20

BRUIS ontwikkelt zelf innovatieve en interactieve instrumenten en methodieken. Hiermee kunt u belanghebbenden op een aantrekkelijke manier meer invloed geven op hun leefomgeving. Of op laagdrempelige manier betrekken bij het maken van plannen en beleid.

Tijdens onze werkzaamheden stellen wij onszelf regelmatig de vraag: “Dat kan toch veel efficiënter en leuker?”. Helaas bestaat er niet altijd een kant en klare oplossing. Met onze kennis van en ervaring met het vakgebied, basis programmeerkennis en een uitgebreid netwerk van programmeurs en ontwerpers zijn wij uw ideale partner om oplossingen voor uw project of organisatie te ontwikkelen.

Ziet u kansen om uw werk-, communicatie- of participatieprocessen te digitaliseren, maar bestaat hier nog geen instrument voor? Wij maken het voor u!

 

Crowdfundplatform voor bewonersinitiatieven

Het crowdfundplatform van BRUIS advies is een instrument om bewoners te prikkelen om gezamenlijk leefbaarheidsinitiatieven te organiseren. Bewoners doen automatisch mee. Periodiek ontvangen zij een cheque ter waarde van €5,- of €10,-. Hiermee bepalen zij zelf aan welk initiatief zij dit willen besteden. Op een online platform kan men initiatieven aanmelden en gezamenlijk sparen om deze uit te voeren. Bekijk hier een uitgebreide omschrijving van ons platform.

 

Schouwtool

Een buurtschouw is een goede methodiek om samen met bewoners in een korte tijd ideeën en verbeterpunten te verzamelen. Iedere deelnemer kan aangeven welke zaken aandacht verdienen. BRUIS advies ontwikkelt een instrument waarmee uw buurtschouw laagdrempeliger, efficiënter en leuker wordt om aan deel te nemen.

 

Zelfbeheerplatform

In elke wijk liggen kansen. Een braakliggend terrein, een vervuilde groenstrook of een leeglopend buurthuis. Bewoners barsten van de ideeën om deze plekken om te toveren tot de parels van de buurt. Maar het blijft vaak bij ideeën. Want waar begin je, wie moet je benaderen en hoe kom je aan medestanders?

BRUIS ontwikkelt een website waarop bewoners en organisaties elkaar kunnen vinden. De gemeente en woningcorporaties kunnen openbare ruimten en voorzieningen zoals groenstroken, rotondes en speelplekken beschikbaar stellen ter adoptie of gezamenlijk beheer. Iedereen kan ideeën aanmelden om deze plekken mooier, leuker of beter te maken. Bewoners kunnen een groep vormen die een bepaalde locatie in gebruik neemt. In een oogopslag is op een kaart te zien waar wat gebeurt. En iedereen kan aansluiten en meedoen. De website vormt een uitnodiging naar iedereen die woont en werkt in een bepaald gebied om kwaliteit toe te voegen en het (nog) aantrekkelijker te maken.