Inspiratie

Bel ons: (010) 303 12 20

WordcloudDelen is het nieuwe hebben. Deze veelgehoorde uitspraak is zeker van toepassing op kennis, die we wereldwijd delen op het web. Ook wij delen onze kennis graag. We geven workshops aan gemeenten, woningcorporaties, bewoners en studenten. We spreken op congressen. Ons doel: mensen inspireren om zelf aan de slag te gaan met nieuwe mogelijkheden voor interactie met diverse doelgroepen.

Onze onderwerpen: crowdfunding, crowdsourcing, bewonersinitiatieven en (online) burgerparticipatie, sociale media en zelfbeheer. Aan de hand van concrete voorbeelden maken we de inhoud tastbaar, toepasbaar en toegankelijk. Tijdens onze workshops gebruiken we interactieve instrumenten om met de aanwezigen in gesprek te gaan over hoe interactie er anno 2014 uit kan zien. Kortom, we brengen onze boodschap direct in praktijk.

 

Workshop online communicatie en crowdfunding voor bewoners(groepen)

Wilt u samen met bewoners ontdekken welke online mogelijkheden er zijn om te communiceren met bewoners op wijk- of buurtniveau? Wilt u bewoners helpen met de zoektocht naar middelen voor de uitvoering van een bewonersinitiatief door gebruik te maken van crowdfunding?

Voor bewoners(groepen) ontwikkelde BRUIS advies een interactieve workshop rond de thema’s online communicatie en crowdfunding. De workshop duurt 2 tot 3 uur en geeft concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan met nieuwe media en crowdfunding.

Online communicatie

Onze workshop spitst zich toe op de lokale situatie. Welke instrumenten worden nu al gebruikt? Hoe succesvol is dit? Welke doelen en wensen hebben de bewonersgroepen voor de toekomst? Vooraf verzamelen en analyseren wij deze informatie als inbreng voor de workshop. Aan de hand van succesvolle voorbeelden uit het land geven we de deelnemers inspiratie om zelf aan de slag te gaan met sociale netwerken, een eenvoudige website of  digitale nieuwsbrief. Tijdens de workshop maken de buurtgroepen een plan die zij presenteren aan de andere deelnemers als startschot voor een nieuw communicatieplan voor de toekomst.

Crowdfunding

Wat is crowdfunding en hoe biedt dit kansen voor buurtprojecten? Tijdens de workshop maken bewoners(groepen) kennis met het begrip crowdfunding en leren waar ze op moeten letten bij het kiezen van een crowdfundplatform. Daarnaast geven we hen concrete tips hoe zij een campagne op kunnen zetten. We sluiten de workshop af met het maken van een eerste opzet voor een crowdfundcampagne. Deze presenteren zij aan de andere deelnemers, zodat men van elkaar kan leren.

 

„BRUIS advies is een jong en dynamisch bureau. Voor de bewoners van buurtbeheer binnen gemeente Uithoorn hebben zij op toegepaste en eigentijdse wijze een presentatie verzorgd over crowdfunding en het gebruik van social media. De reacties op deze presentatie zijn erg positief en krijgen samen met BRUIS zeker een vervolg in 2014.“

Martin van Bruggen, Programmamanager Buurtbeheer bij de gemeente Uithoorn

 

„KWH organiseert elk jaar een Platform Participatie voor professionals op het gebied van participatie. Martin en Sander van BRUIS advies hebben de deelnemers meegenomen in toepassingen van social media en Crowdfunding. Ze hebben dit op een zeer inspirerende wijze gedaan. De kracht van BRUIS is dat ze ervaring hebben met participatieprojecten en dat ze moderne technieken weten toe te passen. Bij de evaluatie van het platform werd aangegeven dat de deelnemers het leuk vonden om de mogelijkheden op deze manier te verkennen en uitgedaagd zijn om hiervan (meer) gebruikt te maken.“

Auke Dijkstra, Programmamanager Inspiratie & Innovatie bij Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

 

Wilt u zich laten inspireren door een workshop of presentatie van BRUIS? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!