Advies

Bel ons: (010) 303 12 20

BRUIS geeft advies over de wijze waarop u gebruik kunt maken van communicatie- en participatie instrumenten. Wij helpen u participatietrajecten op een efficiëntere en leukere manier vorm te geven. Het schaalniveau varieert van een participatieplan voor een klein project tot een visie op participatie binnen uw afdeling of organisatie. Onze adviezen geven richting in de vorm van concrete en uitvoerbare oplossingen en projecten.

 

QuickScan innovatie in participatie

Het gebruik van internet, smartphones en sociale media is voor het overgrote deel van de Nederlanders geïntegreerd in onze dagelijkse bezigheden. De mogelijkheden om met elkaar in contact te komen en informatie uit te wisselen zijn enorm uitgebreid. Als we kritisch kijken naar ons eigen vakgebied, en dan specifiek bewonersparticipatie, zien we dat veel organisaties onvoldoende met de technologische mogelijkheden zijn meegegroeid. Om u inzicht te geven in de kansen en mogelijkheden voor de inzet van online instrumenten, digitale methodieken en sociale media binnen uw eigen organisatie, ontwikkelde BRUIS de QuickScan “innovatie in participatie”.

Met deze QuickScan neemt BRUIS uw project en werkwijze van uw organisatie onder de loep. Wij maken een inventarisatie van de instrumenten en methodieken die u gebruikt, benoemen kansen en doen praktische aanbevelingen. In korte tijd ontvangt u van ons een advies om uw project of werkwijze anno 2014 in te richten. We geven u tips over hoe bepaalde doelgroepen beter kunt bereiken en hoe u de interactie kunt verbeteren zonder extra tijd te investeren. De QuickScan resulteert in een helder en pragmatisch rapport waarmee u en uw collega’s direct aan de slag kunnen.

De QuickScan bestaat uit drie stappen:

  1. Een intake waarin we de benodigde informatie bij u inwinnen.
  2. Op basis van deze informatie maken wij een advies met aanbevelingen in de vorm van een (digitale) rapportage met praktische tips en voorbeelden.
  3. Tijdens een bijeenkomst met u(w team) geven we een demo van onze aanbevelingen.

 

Wilt u uw participatietraject leuker, efficiënter en laagdrempeliger maken? Neem contact met ons op voor een kennismaking.

 

Participatieplan

Wilt u samen met belanghebbenden een plan maken of een beleidsstuk opstellen en wilt u dit op een innovatieve manier vormgeven? Of is uw organisatie klaar voor meer initiatief of zelfbestuur door bewoners, maar zijn uw interne en/of externe werkprocessen hier nog niet op ingericht? BRUIS stelt voor u een pragmatisch plan op waarin wij rekening houden met het bestaande beleid, de doelstellingen van uw organisatie en het beschikbare budget. We beschrijven concreet uitvoerbare stappen waarmee uw organisatie direct aan de slag kunt.

 

Bent u benieuwd hoe uw project of organisatie kan profiteren van een participatieplan van BRUIS? Maak een afspraak en we komen vrijblijvend bij u langs.