Wat doen wij?

Bel ons: (010) 303 12 20

BRUIS is een adviesbureau voor en ontwikkelaar van innovatieve participatiemethodieken en –instrumenten. Onze klanten zijn gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.

 


Adviezen

Advies

BRUIS geeft advies over de wijze waarop u gebruik kunt maken van communicatie- en participatie instrumenten. Wij helpen u participatietrajecten op een efficiëntere en leukere manier vorm te geven. Het schaalniveau varieert van een participatieplan voor een klein project tot een visie op participatie binnen uw afdeling of organisatie.

Lees meer…


Uitvoering

Uitvoering

De onderwerpen van onze projecten lopen sterk uiteen. Van stimuleren van bewonersinitiatief tot het co-produceren van ruimtelijke plannen met verschillende belanghebbenden.
Van innovatieve communicatie- en participatietrajecten bij groot onderhoud aan woningen tot het faciliteren van zelfbeheer van bijvoorbeeld openbare ruimte of voorzieningen.

Lees meer…


Detacheringen

Inspiratie

Onze wereld verandert en daarmee uw werkveld. De overheid en corporaties beraden zich op hun rol en er ontstaat meer ruimte voor initiatief van bewoners en het bedrijfsleven. Hoe gaat u als wijkprofessional om met deze ontwikkelingen en geeft u invulling aan uw nieuwe rol?

 

Lees meer…


Ontwikkeling

Ontwikkeling

BRUIS ontwikkelt zelf innovatieve en interactieve instrumenten en methodieken. Hiermee kunt u op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier belanghebbenden betrekken bij het maken van plannen en beleid. Een voorbeeld hiervan is ons platform voor bewonersinitiatieven.

Ziet u kansen om werk-, communicatie- of participatieprocessen te digitaliseren, maar bestaat hier nog geen instrument voor? Wij maken het voor u!

Lees meer…