Crowdfundplatform voor bewonersinitiatieven

Bel ons: (010) 303 12 20

Fotocollage-Wijkkrachtbijdrage

 

Activeer meer bewoners met een online platform voor bewonersinitiatieven

 

Het crowdfundplatform van BRUIS advies is een instrument om bewoners te prikkelen om gezamenlijk leefbaarheidsinitiatieven te organiseren. Bewoners doen automatisch mee. Periodiek ontvangen zij een cheque ter waarde van €5,- of €10,-. Hiermee bepalen zij zelf aan welk initiatief zij dit willen besteden. Op een online platform kan men initiatieven aanmelden en gezamenlijk sparen om deze uit te voeren.

De methode is geïnspireerd op het principe van crowdfunding. Crowdfunding houdt in dat vele kleine investeerders samen een grotere som geld bij elkaar brengen om een initiatief mogelijk te maken. Het voordeel van crowdfunding bij bewonersinitiatieven is dat men contact moet leggen met buurtgenoten om samen iets te bereiken. De methodiek zélf zorgt dus al voor draagvlak, betrokkenheid en sociale cohesie. Nog voordat er een initiatief is uitgevoerd.

Wij introduceerden deze methodiek in Capelle aan den IJssel in opdracht van woningcorporatie Havensteder onder de naam Wijkkracht Bijdrage in 2011. Dit project ontving veel positieve aandacht, onder andere:

Het crowdfundplatform heeft zijn succes bewezen in verschillende typen wijken in Capelle aan den IJssel. Er werd een veel bredere doelgroep bereikt dan voor de invoering van onze methodiek. Meer dan één derde van de bewoners die een cheque ontvingen, maakten hier gebruik van. Er werden in 2,5 jaar tijd meer dan 350 initiatieven aangemeld. De initiatiefnemers die meededen waren een goede mix van oude bekenden en nieuwe gezichten.

 


Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Een vastgesteld budget wordt in de vorm van cheques verdeeld onder. Hierdoor doen alle bewoners automatisch mee.

Lees meer…


Voordelen & ervaringen

Voordelen & ervaringen

Het platform zorgt voor meer en nieuwe actieve bewoners. Voordeel voor uzelf: door automatisering hebt u als professional meer tijd voor persoonlijk contact met bewoners.
Lees meer…Kosten

Mogelijkheden

U kunt op verschillende manieren gebruik maken van de methodiek, het platform en de dienstverlening van BRUIS.

Lees meer…


Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen rond onze crowdfundmethodiek?

Lees meer…


“Crowdfunding in Capelle

In Capelle aan den IJssel bestaat een platform voor bewonersinitiatieven gebaseerd op crowdfunding technieken. Woningcorporatie Havensteder werkt middels de Wijkkracht bijdrage met een leefbaarheidsbudget dat via cheques periodiek aan bewoners wordt gestuurd. Bewoners kunnen de cheques activeren en zelf bepalen wat zij met het geld doen. Zij kunnen een initiatief openstellen voor donaties, en vervolgens samen sparen voor initiatieven in hun wijk. Het samen sparen (crowdfunding) zorgt automatisch voor draagvlak en betrokkenheid bij het initiatief. Het levert een
interessante mengvorm op van doe-democratie met de representatieve democratie: door het gezamenlijke sparen moeten burgers rekening houden met belangen van derden en zorgen voor een goede besteding van publieke middelen. De resultaten zijn positief: er doen veel meer mensen mee dan in de oude situatie, toen de budgetten via georganiseerde bewonersvertegenwoordigingen liepen en slechts een klein deel van de bewoners bereikten.”

Bladzijde 33, Kabinetsnota De Doe-Democratie

 

Bent u geïnteresseerd in onze crowdfundmethodiek?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of offerte.